5
3/15
5/7
گاهی دیدن تبلیغات محصولات مصرفی حتی برای یک لحظه باعث ایجاد حس شادی در من می شود.
2/7
6/19
1/12
5/30
9/29
دیدن تبلیغات محصولات مصرفی که هنرپیشه ی آن خوش تیپ و خوش پوش باشد ،همیشه برایم خوشایند است.
2/40
3/29
8/9
7/13
5/6
گاهی وقتها تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی را می بینم که در آن ازشوخی و خنده استفاده شده است.
9
9/20
1/12
7/37

دسته‌ها: متفرقه