جذابیت تبلیغات محصولات مصرفی باعث جلب توجه من می شود.
9/19
4/22
8/12
6/15
6/24
درک
تبلیغات محصولاتی که حس منحصربفرد بودن را منتقل می کند همان چیزی است که من انتظار دارم.
7/9
8/16
2/25
6/24
4/23
دوست دارم از محصولات لذت بخشی استفاده کنم که تبلیغشان همیشه با شعر و موسیقی دلپذیر همراه است.
4/27
8/31
8/11
4/17
2/11
گاهی وقتها در تبلیغات دلایل جذابی آورده می شود که مرا امیدوار به حل مشکلم می کند.

دسته‌ها: متفرقه