9/5
6/15
8/21
4/27
7/27
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند.
3/9
9/24
8/21
1/23
6/19
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند.
7/8
1/18
2/20
8/26
4/22
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس تک بودن و منحصربفرد بودن را به من منتقل می کند.
5/7
15

دسته‌ها: متفرقه