24
7/22
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام انتقال می دهد باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
6/14
7/22
9/24
4/18
4/18
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
9/10
4/23
7/23
4/23
1/17
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
8/11
1/23
9/19
7/23
9/19

دسته‌ها: متفرقه