پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:تعهد در لغت

تعهد در لغت و اصطلاح تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط يا عهدي را پذيرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2] در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

فسخ قرارداد و اقسام آن/:پایان نامه فسخ قرارداد

تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن بند اول: تعریف فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است ( عمید، 1381، ذیل فسخ. )[1] فسخ كه به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:خود اشتغالی

خود اشتغالی مفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مفهوم طفل //پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم طفل  گفتار اول: مفهوم طفل  در لغت در لغت فارسی طفل به معنای بچه،کودک، نوزاد،خردسال،خرده و ریزه از هر چیزی می باشد. وجمع آن اطفال است.(دهخدا،1372:ص 2452) واژه دیگری که در این معنی به کار می رود و از عربی به فارسی آمده است کلمه(صبی)می باشد،در معنای صبی گفته ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعاريف طواري

تعاريف طواري بند اول: تعريف لغوي: طواري جمع مكسر از واژه طاري است؛ طاري صفت بوده ،واژه‌ی (طواری)[1] در فرهنگ لغت، به معنای «ناگاه در آینده»،«ناگاه روی داده»،«عارض و گذرنده» . و «داهیه»،«حادثه» و «مصیبت» آمده است[2]. بند دوم: تعريف اصطلاحي برخی تعاریف اصطلاحی که نویسندگان حقوق برای این واژه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تعریف محیط زیست//پایان نامه آلودگی هوا

تعریف محیط زیست برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تجمل گرايي:/طغيان و سركشي

طغيان و سركشي رفاه، تجمل گرايي و غرق شدن در درياي لذايذ و نعمت هاي دنيوي، و دورشدن از معنويات، باعث طغيان و سركشي انسان مي شود. انساني که به دنيا وابسته است و از ساده زيستي به تجملات روي آورد ، کم کم احساس بي نيازي مي کند ؛زيرا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تجمل گرايي در لغت:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

تجمل گرايي در لغت و اصطلاح تجمل گرايي، اصطلاحي است مرکب از دو واژه «تجمل» و «گرايي»؛ تجمّل به معناي زيور بستن، آذين کردن، خودآراستن، مال و وسايل گرانبها داشتن، خودآرايي، جاه و جلال، خدم و حشم و … آمده است.[1]  بنابراين تجمل در لغت به معناي خود را زينت‌دادن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه آموزش های مهارتی:/آموزش

آموزش آموزش در لغت عبارت است از عمل آموختن و تعلیم دادن. آموزش به معنای وسیع یادگیری است و شامل فرآیندی است که از گهواره تا گور در طول عمر انسان ادامه دارد. به عبارت دیگر این اصل با ارزش در فرهنگ اسلامی ” ز گهواره تا گور دانش بجوی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مفهوم مسئولیت مدنی:/پایان نامه ضررهای جمعی

مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه قبل از ورود به بحث پیرامون واژه مسئولیت، باید مروری اجمالی نسبت به سابقه و مفهوم این اصطلاح داشته باشیم. در قانون ایران که غالباً بر گرفته از حقوق  فرانسه و فقه اسلامی است این واژه مسیر پر فراز و فرودی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل