مقالات و پایان نامه ها

مفهوم طفل //پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم طفل  گفتار اول: مفهوم طفل  در لغت در لغت فارسی طفل به معنای بچه،کودک، نوزاد،خردسال،خرده و ریزه از هر چیزی می باشد. وجمع آن اطفال است.(دهخدا،1372:ص 2452) واژه دیگری که در این معنی به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعاريف طواري

تعاريف طواري بند اول: تعريف لغوي: طواري جمع مكسر از واژه طاري است؛ طاري صفت بوده ،واژه‌ی (طواری)[1] در فرهنگ لغت، به معنای «ناگاه در آینده»،«ناگاه روی داده»،«عارض و گذرنده» . و «داهیه»،«حادثه» و «مصیبت» ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تجمل گرايي در لغت:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

تجمل گرايي در لغت و اصطلاح تجمل گرايي، اصطلاحي است مرکب از دو واژه «تجمل» و «گرايي»؛ تجمّل به معناي زيور بستن، آذين کردن، خودآراستن، مال و وسايل گرانبها داشتن، خودآرايي، جاه و جلال، خدم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم مسئولیت مدنی:/پایان نامه ضررهای جمعی

مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه قبل از ورود به بحث پیرامون واژه مسئولیت، باید مروری اجمالی نسبت به سابقه و مفهوم این اصطلاح داشته باشیم. در قانون ایران که غالباً بر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رهن دریایی//حقوق دریایی

حقوق دریایی[1] حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای ادامه مطلب…

By 92, ago