پایان نامه طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی

۱-۴-۲- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند؛ مثل سایر اشخاص ممکن است…

Continue Reading

مقاله حقوق : انواع مسئولیت

۱-۲- انواع مسئولیت مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد. ۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه…

Continue Reading

پایان نامه : شرایط بطلان عقد دراثر حدوث عیب :

الف– شرایط بطلان عقد دراثر حدوث عیب : با بررسی نظرات فقها و همچنین مواد قانونی مدنی ،  آشکار می گردد که حدوث عیبی در عین مستاجره موجب بطلان عقد می گردد که اولا موجب خروج آن عین از قابلیت…

Continue Reading

پایان نامه در مورد  شرایط عیب موجب خیار در اجاره

ب– شرایط عیب موجب خیار در اجاره به شرایط ثبوت خیار عیب اعم از شرایط مربوط به عقد و ضرورت لازم معرض و تملیکی بودن آن و همچنین شرط مربوط به مورد معامله و عین معین بودن آن و نیز…

Continue Reading

پایان نامه : مقصود از خیار عیب در اجاره

الف– مقصود از خیار عیب در اجاره در فصل دوم و در مقام بیان قواعد عمومی مربوط به ثبوت خیار عیب در معاملات ، بررسی نمودیم که بر خلاف سایر خیارات که صرفا در برگیرنده حق فسخ برای طرف قرار…

Continue Reading

پایان نامه حقوق در مورد عیب در مورد اجاره و آثار آن

عیب در مورد اجاره و آثار آن در فصلدوم به قواعد کلی و احکام عمومی عیب و تاثیرات آن در معاملات پرداختیم و دانستیم که این قواعد هر چند در قالب عقد بین مطرح شده اند ،  ولی خاص آن…

Continue Reading

دانلود پایان نامه حقوق در مورد الزام به تسلیم مصداق سالم مورد معامله

الف: الزام به تسلیم مصداق سالم مورد معامله عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند. مبیع باید دارای وصف صحت یا سلامت باشد. چه این وصف در عقد شرط شده باشد و یا خیر. زیرا به گونه…

Continue Reading

پایان نامه حقوق : مسقطات خیار عیب

ه –  مسقطات خیار عیب  منظور از مسقطات خیار ، مواردی می باشند که پس از ثبوت خیار ،  موجب سقوط آن می شوند. این موارد گاه ناشی از اراه طرفین یا یکی از آنها هستند زیرا از یک طرف…

Continue Reading

مزيت­ رقابتي پايدار

1-1-1      مزيت­ رقابتي پايدار مفهوم مزيت رقابتي پايدار[1] در سال 1984 و هنگامي مطرح شد که دي[2] استراتژي­هاي حفظ مزيت رقابتي را تبيين کرد. اصطلاح  SCA به شکل جدي در سال 1985 از سوي پورتر و در چارچوب انواع استراتژي…

Continue Reading

سرمايه اجتماعي و نقش آن در ايجاد دانش

  دانش ماهيتي اجتماعي دارد و اين ويژگي بر پيچيدگي مفهوم آن افزوده است و به دليل ماهيت اجتماعي دانش و آميخته بودن آن با ارزش ها و باورها و تجارب انساني ،بسيار انتزاعي است و درك آن مستلزم تعمق…

Continue Reading